ICT, Management, Consultancy

Over ESTAMOS Consultancy

Henk van Die:

Ik heb ruim 30 jaar ervaring in de ICT. Ik heb vrijwel alles wel een keer gedaan, van programmeren en applicatieontwikkeling tot database administrating, security management en system engineering. Mijn voorkeur gaat uit naar werken met ICT-Infrastructuur, met name open source toepassingen. De huidige ontwikkelingen zoals Cloud en Software Deffined Datacenter zijn in mijn ogen niet nieuw maar het gevolg van de technologieën en processen waar ik al mijn hele carrière  mee werk.

Ik heb zo'n 20 jaar ervaring als manager, in diverse rollen: project manager, team manager, scrum master en product owner. Ik functioneer zowel op de werkvloer als in de directiekamer. Ik beperk me niet tot enkel ICT management. In alle gevallen gaat het om het aansturen van teams met specialisten, meestal uit verschillende disciplines. Ik maak me de onderhavige materie snel eigen, overigens zonder mijn mensen in de weg te lopen. Waar ik me op focus is het op gang brengen - en houden - van de communicatie tussen alle betrokkenen en op alle niveaus; dit alles om de gevraagde doelen te realiseren binnen de geboden mogelijkheden.

People management en coaching behoren ook tot mijn competenties. Een goede sfeer krijgen (of terugkrijgen) is immers veel effectiever dan het invoeren van extra procedures of strafmaatregelen. Mensen werken het beste als ze goed in hun vel zitten - organisaties ook!